cpa
05 آذر 1401 - 14:49

آینده پزشکی به سمت ژن درمانی و ویرایش ژن می رود

دبیر ستاد توسعه فناوریهای سلول بنیادی معاونت علمی گفت: آینده پزشکی به سمت ژن درمانی و ویرایش ژن می رود و قرار است تعداد شرکتهای فعال در این عرصه افزایش یابد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرعلی حمیدیه امروز در مراسم افتتاح پروژه ژن درمانی که در مرکز طبی کودکان برگزار شد با بیان اینکه پیوندهای پیچیده برای اولین بار در کشور در بخش پیوند کودکان مرکز طبی کودکان آغاز شد، گفت: پیوند سلولی بندهای ناف، پیوند از دهندگان خویشاوند غیر از خواهر یا برادر، پیوند از دهندگان غیرخویشاند، پیوند نیمه سازگار از جمله پیوندهای پیچیده در کشور بودند. خبرنگار مهردبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول بنیادی معاونت علمی با بیان اینکه با توجه به کاهش روزافزون تعداد افراد خانواده ها و نبود دهنده مناسب در خویشاوندان، اولین بانک اهداکنندگان غیرخویشاوند در منطقه شرق مدیترانه و خاورمیانه در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شد، گفت: همچنین بخش پیوند سلول های بنیادی در سال ۱۳۹۵ با ۹ تخت فعال راه اندازی شد که ۱۰۰ پیوند در سال برای کودکان نیازمند به پیوند سلول های بنیادی انجام می شود. حمیدیه با بیان اینکه طراحی و تاسیس اتاق تمیز، راه اندازی مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی از دیگر اقداماتی بود که بعد از سال ۹۵ محقق شد گفت: مرکز تحقیقات سلول درمانی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در جهت پیشبرد پژوهش و فناوری در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال ۹۸ راه اندازی شد. این مرکز با هدف فعالیت در حوزه ژن درمانی و سلول درمانی راه اندازی شد. انجام اولین ژن درمانی در مرکز طبی کودکان انجام اولین ژن درمانی در مرکز طبی کودکانانجام اولین ژن درمانی در مرکز طبی کودکاندبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول بنیادی معاونت علمی در خصوص ژن درمانی گفت: اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در بخش پیوند مرکز طبی کودکان با همکاری یک شرکت دانش بنیان انجام شد که خوشبختانه موفقیت آمیز بود. وی با بیان اینکه این اقدام با همکاری یک شرکت دانش بنیان انجام گرفت، گفت: دستگاه «آفرزیس» توسط این شرکت طراحی شد که مورد نیاز در ژن درمانی بود. علاوه بر اینها در این پروسه ژن درمانی، از داروهای ایرانی و محصولات ایرانی استفاده کردیم. وی با تاکید بر اینکه آینده پزشکی به سمت ژن درمانی و ویرایش ژن می رود، گفت: البته که ۱۲ هسته یا شرکت دانش بنیان در حوزه ژن درمانی فعالیت می کنند و به زودی شاهد شرکتهای دیگری هستیم که غیر از سرطان خون اقداماتی را به نتیجه می رسانند. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول بنیادی معاونت علمی گفت: امیدوار هستیم این دانش را در دانشگاه علوم پزشکی تهران توسعه بدهیم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 881907