cpa
07 آذر 1401 - 15:19

افراد دارای کارت بازرگانی ارز بیشتری می گیرند

سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با تصمیم این بانک و به منظور تأمین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تأمین هزینه‌های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت. گفتنی است شناسایی و تأمین ارز موردنیاز سایر گروه‌ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است. تأمینتأمینتأمین
منبع: مهر
شناسه خبر: 886704