cpa
26 آبان 1401 - 10:05

تقویت زندگی ایرانی اسلامی با اموزش صحیح شهروندی

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری محسوب می‌شود.

فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد در نشست کمیسیون فرهنگی شورا گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با ارائه آموزش‌های متنوع در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و... نقش مهمی در ایجاد و توسعه شهری داشته باشند و سبب تقویت روحیه نشاط و شادابی در جامعه گردند.

شورای اسلامی شهرروحیه نشاط و شادابیبه گفته وی، شهروندی، فرآیندی است که در طول زندگی باید مورد توجه باشد به همین جهت تمامی افراد در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزش‌های متناسب با شهروندی در مراحل گوناگون زندگی هستند چراکه شهروندان در نحوه ارتباط فرد با فرد و با جامعه، فضا و مفهموم واقعی خود را در میابد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد افزود: آموزش شهروندی به طور غیر مستقیم در خانه، محل کار یا کارگاه‌های آموزشی در خصوص اینکه چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشد، آموزش داده می‌شود، در واقع مبنای این آموزش‌ها پرورش یک شهروند نمونه و خوب است.

زارع گفت: آموزش شهروندی باعث آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی خود می‌شود به صورتی که یک شهروند می‌تواند با فراگیری حقوق شهروندی نسبت به آگاهی از حقوق خود در ابعاد مختلف، درست و اصولی عمل کرده و از هزینه کرد و اتلاف وقت و تضیع حقوق خود جلوگیری کند.

او تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از هنجار‌ها و رخداد‌های منفی و نامطلوب ناشی از عدم شناخت شهروندان با مفاهیم و حقوق شهروندی است اگر به آموزش شهروندی توجه ویژه‌ای شود و در این زمینه سرمایه گذاری صورت پذیرد میتوان نتیجه آن را در جامعه مشاهده کرد و این اتفاق باعث اعتماد و اطمینان دوسویه بین مردم و مسئولین می‌شود.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: هر چه از بودجه فرهنگی در موضوع آموزش شهروندی هزینه شود، به سبک زندگی ایرانی اسلامی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است نزدیک‌تر می‌شویم.

باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد

شناسه خبر: 860576